ביטוח נסיעות לחו"ל למחזיקי כרטיס אשראי לאומי קארד זכאים

מערך כיסויים מורחב והטבות מיוחדות למחזיקי כרטיס אשראי לאומי קארד זכאים

  • כיסוי מקיף להוצאות רפואיות
  • הטבות למחזיקי כרטיס האשראי זכאים
  • מוקד חירום רפואי בעברית 24/7

מהדורות קודמות

פתרונות ביטוח נוספים

המידע מוצג באופן כללי בלבד, והנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("AIG" או "החברה") לרבות לעניין החזרת יתרת ההלוואה הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות המצורפים לפוליסה. חלק מהכיסויים כרוכים בתשלום נוסף.