שלום בית בין שוכר למשכיר דירה

שלום בית בין השוכר למשכיר עם ביטוח AIG Rent

מסלול חדשני מאפשר ביטוח דירה שכורה המגן עם האינטרסים של שני הצדדים - המשכיר והשוכר. הכירו את AIG Rent

מי שגר אי פעם בשכירות, וכמובן כל מי שמשכיר דירה, יודע כי הנושא של ביטוח דירה שכורה היה תמיד מקור לחיכוכים בין השוכרים למשכירים. הדברים היו מגיעים "לניצוצות" כאשר התרחש אירוע ביטוחי כגון נזק לדירה, נזק לרכוש או נזק לדירה של שכנים.

סביב השאלות הבסיסיות מי אחראי לנזק, מי משלם עליו, מי יפוצה וכו' התחוללו לא פעם ולא פעמיים עימותים בין השוכרים למשכירים, לעתים קרובות תוך כדי מעורבות של עורכי דין משני הצדדים.

לאור זאת, חברת AIG מציעה מסלול ביטוח דירה שכורה חדש ומהפכני, המותאם במיוחד לצרכים ולאינטרסים של שני הצדדים לעסקת השכירות – בעלי הדירה (המשכירים) והדיירים (השוכרים).

הכירו את AIG Rent – מסלול הביטוח החדשני שעושה שלום בית:

  • ביטוח דירה שכורה עם פוליסה אישית למשכיר עם כיסוי לנזקים למבנה, ופוליסה אישית לשוכר עם כיסוי לנזקים לתכולה. כל אחד מכוסה לפי האינטרס שלו.
  • הוספת סעיף אחריות צולבת (ללא תשלום) לביטוח המבנה – סעיף זה מבטיח לא לתבוע את המשכיר או השוכר שגרמו לנזק למבנה.
  • בנוסף הגנה גם לשוכר וגם למשכיר היה ומי מהם גרם ברשלנות נזק לצד שלישי, כמו השכנים לדוגמא.
  • הוספת סעיף ויתור על זכות התחלוף לביטוח התכולה – מבטיח את הכיסוי לנזק לתכולה בלי הגשת תביעה נגד בעל הדירה היה והוא אחראי לנזק.

בנוסף לפתרונות אלה, שחוסכים לשני הצדדים את העיסוק בתביעות ותביעות נגד, וגם תשלום לעורכי דין, מסלול AIG Rent מציע יתרונות ייחודיים גם לשוכר וגם למשכיר.
לדוגמא, ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק הגבוה מ-10,000 ש"ח, כיסוי למבנה גם עבור נזק שנגרם בזדון והארכה של תקופת הכיסוי הכפול בעת מעבר בין דירות ל-7 ימים.

מסלול ביטוח דירה שכורה AIG Rent מאפשר – לראשונה בישראל – לשוכרים ומשכירים לפעול במשותף, בקלות ובמהירות, תוך הגנה מירבית לאינטרסים של כל אחד.

כל זה במחיר זהה למחיר ביטוח דירה רגיל.

קבלו הצעת מחיר מהירה ומשתלמת


    הורדת מסמכים