מצב חירום - מלחמה, רעידת אדמה

תביעות נזקי מלחמה, פעולות איבה ורעידת אדמה

שאלות ותשובות בנושא ביטוח רכב ודירה ונזקי מלחמה, פעולות איבה ורעידת אדמה. מה חשוב לדעת? כיצד להיערך לתביעה? למי לפנות במקרה של נזק? מה קורה עם סעיף השתתפות עצמית? כל התשובות לשאלות נפוצות של מבוטחים בנושאי תביעות במצב חירום

נזקי מלחמה ופעולות איבה אינם כלולים בפוליסות ביטוח לרכב או דירה.
לבחינת כיסוי הנזקים הנגרמים עקב מלחמה ופעולות איבה המכוסים על ידי המדינה, יש לפנות למס רכוש וקרן פיצויים.

כן.
מבנה הבית מבוטח אוטומטית על ידי המדינה ע"פ חוק מס רכוש וקרן פיצויים.

תכולת הבית מכוסה על ידי המדינה (באמצעות מס רכוש וקרן פיצויים) באופן חלקי, בהתאם להרכב המשפחה המתגוררת בבית.
המדינה אינה מבטחת חפצי ערך כגון תכשיטים וחפצי אומנות.

כן.
כל מה שמוגדר כצמודי מבנה - כגון מטבח, רצפת פרקט וכד' - נחשבים כחלק בלתי נפרד מהמבנה ולכן נזק הנגרם להם כתוצאה ממלחמה או פעולת איבה מכוסה על ידי המדינה באמצעות מס רכוש.

לא.
כמו בדירה, כל נזק שנגרם לרכב הנובע ממלחמה או פעולות איבה, לא יכוסה על ידי חברת הביטוח ויכוסה בדרך כלל על ידי המדינה באמצעות מס רכוש.

ניתן למצוא פרטים בנושא באתר האינטרנט של רשות המסים בישראל או במשרדי מיסוי מקרקעין.

כמו כן ניתן לפנות למס רכוש באמצעים הבאים:
טלפון: *4954 או 1-2222-4954 או 02-5656400 שלוחה 5
פקס: 076-8090762
דואר אלקטרוני: MASMAK@TAXES.GOV.IL

פוליסת הרכב הבסיסית אינה כוללת כיסוי לנזק כתוצאה מרעידת אדמה, אבל לקוח יכול לרכוש כיסוי מהסוג הנ"ל בתוספת מחיר.
על מנת לבדוק אם פוליסת הביטוח שלך כוללת כיסוי לנזק כתוצאה מרעידת אדמה, עיין בתנאי הפוליסה.

לא, השתתפות העצמית זהה למצב שבו ארע נזק לרכב מסיבה אחרת, כפי שמצוין במפרט לפוליסה.

בפוליסת הדירה קיים כיסוי מלא לרעידת אדמה, אלא אם כן הלקוח בעת רכישת הביטוח ביקש להסיר את כיסוי רעידת אדמה לביטוח הדירה שלו (מבנה/תכולה).

השתתפות עצמית בביטוח דירה בעת רעידת אדמה נגזרת מסכום הביטוח שבו ביטח המבוטח את מבנה הבית ו/או תכולת ביתו.
במרבית הפוליסות קיימת השתתפות עצמית בשיעור 10% מסכום הביטוח.
ניתן לבחור בתוספת פרמיה השתתפות עצמית נמוכה יותר בשיעור 2% או 5%.

להלן דוגמה:
לקוח ביטח את מבנה הדירה שלו בסכום של 500,000 ש"ח ואת תכולת הדירה ב – 200,000 ש"ח, ורכש פוליסה בהשתתפות עצמית של 10% ברעידת אדמה למבנה ולתכולה.
כתוצאה מרעידת אדמה נגרם נזק מלא למבנה הדירה, ונזק של 50% לתכולת הדירה.

במקרה זה חברת הביטוח תשלם:
עבור המבנה 450,000 ש"ח - סכום הביטוח בניכוי סכום ההשתתפות העצמית 50,000 ש"ח שמהווים 10% מערך המבנה
ועבור התכולה 80,000 ש"ח - 50% מסכום הביטוח שהם 100,000 ש"ח בניכוי סכום ההשתתפות העצמית 20,000 ש"ח שמהווים 10% מערך התכולה.

עפ"י הפוליסה התקנית, כל רעידות האדמה שיתרחשו במסגרת 72 שעות מרגע רעידת האדמה הראשונה יכללו כאותו מקרה ביטוח, ולפיכך לא תקוזז בגינן השתתפות עצמית נוספת.

סכום ביטוח דירה כולל את עלות הבניה של הדירה בלבד, ללא ערך הקרקע (שהרי הקרקע נותרת גם לאחר רעידת האדמה).

על מנת לצמצם את הבעיה יכול המבוטח לרכוש כיסוי סכום ביטוח נוסף, בתוספת תשלום, שיבטיח שבמקרים בהם כתוצאה מרעידת אדמה נהרס הבית ואין אפשרות לשקמו, תשלם חברת הביטוח כפל תשלום עבור מבנה הבית וללא ניכוי של השתתפות עצמית נוספת.

קבלו הצעת מחיר מהירה ומשתלמת


    הורדת מסמכים