שעון עצר - מועדים ליישוב תביעות ביטוח

טבלת מועדים ליישוב תביעות ביטוח

משרד האוצר קובע סטנדרטים לטיפול בתביעות ביטוח, ובין השאר גם את טווחי הזמן הסבירים לביצוע.

כל ביטוח שאנחנו רוכשים הוא למעשה מוצר וירטואלי, ששוויו ואיכותו האמיתיים נמדדים רק בעת שאנחנו צריכים, חלילה, לממש אותו.

רק אז, ברגע האמת של מצוקה כלשהי – תאונה, מחלה, מצב חירום רפואי, אסון טבע ושאר מרעין בישין – אנו יכולים להיווכח באמת האם רכשנו את המוצר הביטוחי המתאים והאם עשינו זאת בחברה הנכונה, שבשעה של צורך אמיתי תדע לתת לנו את המענה לו אנו זקוקים.

מועדים אחרונים לישוב תביעות

על פי משרד האוצר אחד המרכיבים המרכזיים של שירות איכותי מצד חברת הביטוח הוא תשלום מהיר ויעיל של תביעות.

כדי להבטיח מענה ראוי, הגדיר המפקח על הביטוח במשרד האוצר את משך הזמן המירבי במסגרתו צריכה חברת הביטוח לבצע כל אחד מהתהליכים הדרושים לטיפול בתביעה.

לדוגמה, אם חסר לחברה חומר או מסמך כלשהו הדרוש לצורך הדיון בבקשתכם, היא חייבת להודיע לכם על כך תוך 14 ימי עסקים לכל היותר. אם שלחתם תלונה למחלקת פניות הציבור של החברה, היא מחויבת לענות לכם בכתב תוך 30 ימי עסקים לכל היותר. אם תזדקקו להעתק של פוליסה, הסכם או תקנון, על החברה לספק לכם את החומר הדרוש תוך 14 ימי עסקים או פחות וכן הלאה.

בטבלה זו – טבלת מועדים ליישוב תביעות – תוכלו לראות כי AIG מתחייבת ללקוחותיה לשמור על רמת השירות המצופה תוך מחוייבות לזמני הטיפול שהגדיר משרד האוצר.

משרד האוצר הגדיר פרמטרים נוספים, מעבר למהירות תשלום התביעות, שיכולים להצביע על איכות השירות שתקבלו בכל אחת מחברות הביטוח בישראל. לדוגמה, מידת שביעות הרצון של לקוחות החברה, היקף התלונות שהוגשו נגדה ועוד.
כל הקריטריונים האלה יחד מרכיבים את מדד שירות חברות הביטוח שחשוב מאוד לבדוק לפני שרוכשים פוליסת ביטוח מכל סוג, כדי לוודא שברגע האמת – תקבלו את השירות הטוב ביותר.

קבלו הצעת מחיר מהירה ומשתלמת


    הורדת מסמכים