סלון דירה מעוצב – ערך כינון בביטוח דירה ומשכנתא

מהו ערך כינון בביטוח דירה וביטוח מבנה למשכנתא?

ערך כינון בביטוח רכוש מתייחס לשווי של הרכוש כחדש, ומטרתו לאפשר למבוטחים לחזור למצב שלפני האירוע בו ניזוק הרכוש. בביטוחי דירה ומשכנתא יש לו חשיבות עצומה

אם אתם לפני רכישת דירה וקבלת משכנתא, או שאתם כבר משלמים משכנתא, כדאי לכם להכיר שני מושגים שישפיעו על המשכנתא ועל העלות החודשית, שכוללת גם את ביטוח המשכנתא – ערך שיפוי וערך כינון.

באופן הפשוט ביותר: ערך שיפוי מתייחס לשווי הנוכחי של רכוש, וערך כינון מתייחס לשוויו כחדש. לצורך הדוגמא ניקח פריט פחות מסובך מדירה, למשל מקרר.

דוגמא להמחשה: ערך שיפוי Vs ערך כינון עבור מקרר שניזוק

אם קניתם מקרר חדש בסכום של 5,000 ש"ח, ולאחר שנה של שימוש תחליטו למכור אותו, יש להניח שלא תוכלו לקבל את הסכום ששילמתם, אלא סכום נמוך יותר שמשקף בלאי, התיישנות וכד'. לצורך הדוגמא, 3,000 ש"ח.

במידה והמקרר ניזוק לאחר שנה של שימוש, כתוצאה מאירוע ביטוחי כלשהו המכוסה בפוליסה שלכם, תגמולי הביטוח לפי ערך שיפוי יהיו 3,000 ש"ח, לפי שווי המקרר במועד באירוע, ותגמולי ביטוח לפי ערך כינון יהיו 5,000 ש"ח.

ערך כינון מבטיח תגמולי ביטוח שמאפשרים למבוטח לשקם את הרכוש למצב חדש.

ערך כינון בביטוח דירה

מובן כי בכל הקשור לפוליסות ביטוח דירה, הרכוש היקר ביותר שלכם, לערך הכינון יש משמעות גבוהה מאוד. בתחום ביטוח התכולה הדברים ברורים, כפי שניתן לראות מהדוגמא של המקרר למעלה.

בביטוח מבנה, וגם בביטוח מבנה למשכנתא, מדובר בסכומים הרבה יותר גבוהים, ולנושא ערך כינון יש משמעות עצומה, כאשר הנכס הממושכן ניזוק ויש לשקמו או להקימו מחדש.

ערך כינון בביטוח מבנה הוא הסכום הנדרש להקמה מחדש של הדירה, או הבית, במקרה של נזק מוחלט, וזאת ללא קשר לערך השוק של הדירה.

פוליסות ביטוח מבנה מתייחסות לערך כינון, במטרה לספק למבוטח הגנה מירבית. הכיסוי לפי ערך כינון מותנה בתקופת זמן בה יש להקים מחדש את הנכס.

ערך כינון וביטוח מבנה למשכנתא

בביטוח מבנה למשכנתא המוטב הוא הבנק, שכן הביטוח נועד להגן על ההלוואה שהוא מעניק לכם. אבל אתם אלה שאחראים על הכיסוי, ובאפשרותכם לבחור את הפוליסה הכי טובה לכם.

הבנק דורש כיסוי עפ"י גובה המשכנתא שסיפק לכם. לכם חשוב להגן גם על הנכס עצמו, ולהבטיח לעצמכם כיסוי שיאפשר לכם לחזור למסלול חיים שגרתי, אם חלילה איבדתם את דירתכם באירוע ביטוחי, ועל כן מומלץ לבטח לפי ערך הכינון גם אם הסכום לביטוח שהבנק דורש הינו נמוך יותר מערך זה.

לקבלת הצעה לביטוח דירה
לקבלת הצעה לביטוח משכנתא

קבלו הצעת מחיר מהירה ומשתלמת


    הורדת מסמכים